http://mycorance.free.fr: כובעים עגולים


http: אתר אישי //mycorance.free.frCe עוזר לך לזהות פטריות עם כובעים בצבעים ... אז הוא לחקור יועץ שקופיות מרובה זמין עבור כל קטגוריה, או על ידי פנייה אל הרשימהאלפביתי. בשנת יער תמונה זו צפופה, לטירונים פשוט ייראו סיכוי. ככל הידע, בתורו, יעזור המחבר לשים סדר בתמונות שלו על ידי שליחת הצעת זיהויפטריות כמה שהוא רוצה לדעת את שמוחוות הדעת של העריכה
אנחנו אוהבים

ההזמנה להשתתף לזיהוי.
אנחנו לא אוהבים
תמונות נתונים בתפזורת וניווט נוזל מעט.
בהצטיינות